0973632686
Giỏ hàng

Thư viện bạc

Cách bảo quản và làm sáng trang sức bạc

24/04/2020 Duy Hiển Gold & Silver

Vì sao bạc lại bị đen? Bạc bị đen là do sự kết hợp của bạc với lưu huỳnh tạo thành muối bạc, lưu huỳnh kết tủa đen và không tan bám trên bề mặ...
XEM CHI TIẾT

Bạc 925 khác gì bạc 990

07/12/2019 Duy Hiển Gold & Silver

XEM CHI TIẾT